Fårklippning

Lejma Lantbruk HB

Fårklippning

 

Vill du ha dina får klippta så ring mig, 0705632630

vi kan då boka en dag som passar både dig och mig.

 

Priser exkl moms

40 kr/djur om de klipps 2 ggr/år

Vid klippning en gång per är priset beroende på ullkvalite och hull, grundpriset är 55 kr/djur.

 

30 kr/djur för klövverkning

 

350 kr i framkörningsavgift

vid mindre antal djur och jag inte kan lägga klippningen samtidigt med flera besättning kan milersättning tillkomma.