Mejeri

Lejma Lantbruk HB

Vårt mejeri står förnärvarande still och vi planerar inte att starta upp det i närtid.